Фонди і
       каталоги, бази даних
    
Електронний каталог книг

 

"Выбирать книгу для своего и чужого чтения –
                 не только наука, но и искусство, развитию
                                             же его нет предела"
                                                                                  М. О. Рубакін

Виконуючи функцію головної бібліотеки міста з популяризації дитячої книги, наша бібліотека не лише зберігає книжкові видання, але й нарощує документно-інформаційний потенціал фонду. Щорічно вона отримує від 1,5 до 3 тисяч нових книжок та періодичних видань.

   ЦМДБ ім. Пушкіна має прекрасний фонд дитячої художньої та науково-популярної літератури (біля 73 тис. прим). Дитячі книги комплектувалися бібліотекою з перших років її існувания. В ЦМДБ можна знайти книги практично всіх відомих письменників.

ЦМДБ має колекцію літератури на іноземних мовах. Широко представлені твори класиків, сучасна література. Фонд довідкової та учбової літератури, а також періодичні видання з різних країн - найцінніше інформаційне джерело для всіх читачів. Формується фонд мультимедійних матеріалів.

       Фонди поповнюються, в основному, за рахунок подарунків читачів та платних послуг.  ЦМДБ пропагує найкращі зразки дитячої книжкової продукції та активно співпрацює з усіма зацікавленими організаціями та закладами. З метою розкриття фондів, у бібліотеці постійно проводяться тематичні книжкові виставки, огляди літератури та інші масові заходи.  

Оперативному та якісному пошуку інформації сприяє система каталогів і картотек, яка відображує фонд бібліотеки з 1954 року.

 

Алфавітний каталог книг - дозволить знайти літературу, якщо відомий автор і назва книги. Картки у ньому розташовані точно у алфавіті авторів і  назв.  Відображує увесь фонд бібліотеки.

Систематичний каталог книг дозволить знайти літературу за будь-якою темою, що цікавить Вас. Картки з описом книжок у ньому розташовані у певній системі ББК (бібліотечно-бібліографічній класифікації) – за галузями знання. Поділений на 3 окремі частини: каталоги для учнів 5-6 кл., учнів 7-11 кл. та систематичний каталог науково-методичної і педагогічної літератури для керівників дитячого читання.

Якщо пошук необхідної літератури викликає у Вас утруднення, звертайтеся до Алфавітно-предметного покажчика. Картки в ньому розташовані у алфавіті тем і предметів, поряд вказано індекс -  адресу за якою потрібно шукати літературу.

Систематична картотека статтей представляє статті з книг і періодичних видань. З 2003 р. частково законсервована, інформація відображається у аналогічній електронній базі даних.

Картотека «Украина» - аналог систематичної картотеки статтей, але відображує іформацію лише за всіма областями життя в Україні. З 2003 р. частково законсервована, інформація відображається у аналогічній електронній базі даних.

Краєзнавча картотека відображує різноманітну за складом, типами та видами друковану продукцію про наш край (книги, розділи, окремі  параграфи, глави з книг, статті та рецензії зі збірок, періодичних та продовжуваних видань). Матеріал у картотеці розташований у систематичному порядку. З 2003 р. частково законсервована, інформація відображається у аналогічній електронній базі даних.

Репертуарна картотека допоможе підібрати матеріал для проведення свят у школі і вдома, для написання творів. Вона відображує річне коло свят, поезію, цитати за різноманітними темами тощо…

Картотека сценаріїв максимально повно віжображує всі сценарії для проведення шкільних та інших свят, класних годин і бесід, нестандартних уроків і т.п.  Картки в ній розташовані за алфавітно-предметним принципом. З 2003 р. частково законсервована, інформація відображається у аналогічній електронній базі даних.

Картотека збірок відображує розпис окремих публікацій з усіх збірок, які є у фонді бібліотеки. Матеріал розташовано у алфавіті авторів і назв творів. З 2003 р. частково законсервована, інформація відображається у аналогічній електронній базі даних.

Картотека художніх творів за жанрами – головний помічник читача у виборі літератури специфічних жанрів: фантастика, пригоди, детективи і т.п. Картки розташовані у алфавіті авторів і назв творів. 

   Якщо, дивлячись на БАЗУ
   Ти тремтиш від спраги даних,
   То заходь. Тобі комп’ютер
   В базі даних знайде все.
   Він – машина і не знає
   Хто ти й скільки тобі років,
   Він серйозний і залізний
   І тебе він не уб’є…  

   В нашій бібліотеці з 2003 року діє автоматизована інформаційно-бібліотечна система (АІБС) IRBIS, яка дозволяє створювати і вести електронні бази даних. ЕБД дають можливість читачам отримати інформацію про наявність у бібліотеці періодичних видань та докладний роспис статей з журналів та збірок. Читачі мають можливість за результатами пошуку оформити читацьку вимогуна необхідні йому видання або отримати бібліографічнийсписок видань.

Електронна база даних «Періодичні видання» відображує всі замовлені і отримані бібліотекою періодичні видання, а також розпис статтей з них.  

Електронна база даних читачів відображує дані про всіх читачів бібліотеки: номери читацьких квитків, читацьку категорію,  вік, домашню адресу, місце навчання або роботи, номери читацьких формулярів у відділах, де вони записані та інші реєстраційні  дані. 

Електронний банк даних «Для талановитих дітей і турботливих батьків» відображує відомості провсі  освітні та дозвілеві заклади міста. Оновлюється кожен рік.

Програмне забезпечення ЕБД  - АІБС ІРБІС.  ЕБД, які велися з 2003 р. по 2005 р. у MARC-форматі були також конвертовані у формат ІРБІС.Впровадження сучасних інформаційних технологій розширило рамки видової структури довідково-бібліографічного апарату бібліотеки, додавши до  традиційних каталогів та картотек бази даних та ресурси глобальної мережі Internet, що дозволило швидше, оперативніше та повніше задовольняти запити користувачів інформації. 

      Ми будемо раді бачити Вас серед наших читачів та партнерів !

[наверх]  [на головну]

Розробка та підтримка сайту ServerGroup
Copyright @ 2006-2017,  Краматорська центральна міська бібліотека для дітей ім. Пушкіна