Правила користування бібліотекою

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ:

1.1. Правила користування бібліотекою розроблені відповідно до Закону України “Про бібліотеки і бібліотечну справу” та “Типових правил користування бібліотеками в Україні”.
1.2. Бібліотека є культурно-просвітницькою та науково-інформаційною установою.
1.3. Основними напрямами діяльності бібліотеки є формування, зберігання документально-інформаційних ресурсів та бібліотечне обслуговування.
1.4. Право користування бібліотекою мають діти дошкільного віку, учні 1-11класів, організатори дитячого читання та інші категорії населення на умовах, визначених даними Правилами.
ІІ. ПРАВА І ОБОВ`ЯЗКИ ЧИТАЧІВ:

2.1. Читачі мають право:

 • користуватися бібліотекою незалежно від місця проживання;
 • безкоштовно отримувати основні види бібліотечно-інформаційних послуг;
 • додаткові послуги читачі можуть отримати за плату (відповідно до Переліку, затвердженого зав. відділом культури міськвиконкому).

2.1.1. Дошкільники та учні 1-11 класів, які мешкають у м. Краматорську, записуються на абонементи бібліотеки згідно паспорта батьків.

2.1.2. Читачі можуть отримати додому до 5-ти книг терміном на 30 днів, книги підвищеного попиту – на 15 днів;

 • книги-довідники та інші видання, що є в бібліотеці в одному примірнику, видаються для користування тільки в читальному залі.

2.1.3. Читачі мають право продовжити термін користування книгами, якщо на них немає попиту з боку інших читачів, але не більше 2-х разів.

2.1.4. Діти та організатори дитячого читання, які тимчасово приїхали до м. Краматорська, можуть користуватися читальним залом бібліотеки.

2.1.5. Інші категорії населення можуть користуватися читальним залом або отримати книги додому під разову грошову заставу .

2.2. Читачі зобов`язані:

2.2.1. При записі до бібліотеки ознайомитися з Правилами користування бібліотекою і підтвердити зсбов`язання про їх дотримання своїм підписом на обкладинці читацького формуляра. За дошкільників та учнів 1-х класів це можуть зробити батьки або особи, під наглядом яких знаходяться діти;

 • читачі-діти, починаючи з 5-го класу, розписуються у формулярах за кожну одержану книгу.

2.2.2. Читачі повинні дбайливо ставитись до одержаних в бібліотеці книг та інших документів, не робити на них ніяких поміток, не виривати і не загинати сторінок, не виносити з приміщення бібліотеки, якщо вони не записані у формулярі, повертати їх у встановлений термін;

 • не порушувати розстановку фонду на полицях з відкритим доступом, не виймати карток з каталогів та картотек;
 • при одержанні книг та інших документів переглянути їх стан і при виявленні в них дефектів повідомити про це бібліотекаря.

2.2.3. За загублені, зіпсовані або несвоєчасно повернені до бібліотеки книги та інші документи читачі-організатори дитячого читання та батьки читачів-дітей або особи, які їх замінюють, несуть матеріальну відповідальність:

 • повертають такі ж видання або інші, визнані бібліотекою рівноцінними за змістом та вартістю;
 • сплачують вартість ксерокопії пошкодженої частини тексту та палітурних робіт по відновленню її в книзі;
 • сплачують пеню, розмір якої встановлює адміністрація бібліотеки.

2.2.4. Читачі зобов`язані дотримуватися прийнятого в бібліотеці режиму:

 • залишати в гардеробі верхній одяг, сумки, портфелі;
 • не порушувати тишу в читальному залі.

2.2.5. За порушення Правил користування бібліотекою читачі можуть бути позбавлені права користування бібліотечним фондом на термін, визначений адміністрацією бібліотеки.

2.2.6. Кожен читач отримує читацький квиток, який надає йому право користуватися усіма фондами та службами бібліотеки, працювати у будь-яких відділах та Інтернет-центрі.

-Для запису в бібліотеку необхідно принести свою фотокартку.

Примітка

У зв`язку з відсутністю бюджетних коштів на придбання бібліотечної техніки та відповідно до наказу Міністерства культури і туризму України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України від 21.12.99 №732/306/152 “Про затвердження Порядку надання платних послуг закладами культури і мистецтв” та пункту 1.16 “Переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури і мистецтв, заснованими на державній та комунальній формі власності”, затвердженого Кабінетом Міністрів України 5.06.97 № 534 в бібліотеці запроваджена плата користувачів за оформлення реєстраційних документів:

 • при записі до бібліотеки – 20 грн.
 • при перереєстрації – 20 грн.